Družina

Oddělení školní družiny pro školní rok 2019/2020

Vedoucí školní družiny: Fryčová Renata

kontakt na vedoucí školní družiny: frycova@zssutka.cz

Kontakt na odpolední družinu od 16.00 do 17.00 :       605 490 246

Oddělení Učitelka družiny tel.+ linka Třída
 Oddělení 1 Maříková Monika 284 685 856 / 36 1.B, 3.A
 Oddělení 2 Fryčová Renata 284 685 856 / 36  2.C, 4.A
 Oddělení 3 Nergerová Barbora 284 685 856 / 36  1.C, 3.A
 Oddělení 4 Juhászová Veronika 284 685 856 / 36 2.B, 4.B
 Oddělení 5

Koudelka Jan

Rajtrová Eva

284 685 856 / 36  3.B, 4.C
 Oddělení 6 Svobodová Lucie 284 685 856 / 36  2.A, 4.B
 Oddělení 7 Stránská Alena 284 685 856 / 36  1.A, 3.B

 

1. Charakteristika školní družiny

Školní družina je součástí Základní školy, Praha 8, Na Šutce 28. K dispozici má rozsáhlou část přízemí školy. Každé oddělení má svoji třídu, s možností přímého vstupu na školní zahradu.
Třídy jsou vybaveny dle potřeb mimoškolní činnosti – vhodný nábytek, odpočinkové zóny (koberce), stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní.
Všechna oddělení využívají dle potřeby školní zahradu, školní hřiště, tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, keramickou dílnu, školní knihovnu, pracovnu výtvarné výchovy a počítačovou pracovnu.

2. Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 SB. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu, tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.

3. Podmínky pro pobyt a průběh

O přijetí i propuštění žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Na základě řádně vyplněné přihlášky jsou přijati žáci prvního stupně a vztahují se na ně veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání. Přihlášení žáci přicházejí do ŠD po skončení vyučování, formou vyzvednutí žáků osobně vychovatelkou ve třídě.
Ranní družinu mohou využívat i ostatní žáci navštěvující školu (z důvodu dojíždění). Odchody žáků jsou prováděny ve vlnách z důvodu bezpečnosti žáků. 1. vlna 13:45 hod.-14:00 hod., 2. vlna 15:00 hod.-15:15 hod. a 3. vlna 16:00 hod.-17:00 hod.

4. Popis materiálních podmínek

Požadavky na prostředí, ve kterém probíhá zájmové vzdělávání, jsou zejména: bezpečnost, snadné udržování pořádku a čistoty, dostatek prostoru, přiměřeného vybavení odpovídajícím nábytkem a dalším zařízením, splňování estetických kritérií (která jsou však proměnlivá), inspirace pro sociální kontakty a komunikaci. Prostory pro pobyt žáků ve školní družině pro výchovu mimo vyučování se upravují a zařizují tak, aby umožňovaly činnost, pro kterou jsou zřízeny. Prostředky pro zakoupení pomůcek, vybavení a odměn na soutěže získáváme z finančních prostředků školy. Vybavení je průběžně sledováno a doplňováno.

Vnitřní řád Školní družiny – 2018 – 2019

DružinaNovinkypro rodiče
the_title
DružinaNovinkypro rodiče
the_title
DružinaNovinkypro rodiče
the_title
DružinaNovinkypro rodiče
the_title
DružinaNovinkypro rodiče
the_title
DružinaNovinkypro rodiče
the_title
Družinapro rodiče
the_title
DružinaNovinkypro rodičepro žáky
the_title
DružinaNovinkypro rodiče
the_title
DružinaNovinkypro rodiče
the_title