Školní metodik prevence

Novinkypro rodiče

Informace školního metodika prevence:

Ve třídách 1. – 9. ročníků mimo 6. ročníků (adaptační výjezd) bude realizován program všeobecné primární prevence.

Realizátorem je Život bez závislostí z.s. (PhDr. Vrbková Helena, tel.: 602 255 508).

Termín realizace je podzim 2019.

Cílem programu je posílení pozitivních vztahů mezi spolužáky.

Souhlasy s programem rodiče vyjadřují písemně (třídní učitelé předají letáčky).

Mgr. Hana Procházková

 

Program je realizován za finanční podpory hlavního města Prahy.


Dalši příspěvky