Školní metodik prevence

Školní metodik prevenceE-mail
Mgr. Hana Hladíkováhladikova@zssutka.cz

Vážení rodiče,

vítám vás na stránce věnované prevenci rizikového chování žáků naší školy. Jmenuji se Hana Hladíková a jsem metodičkou prevence na naší škole (specializační studium jsem absolvovala v letech 2016 – 2018 pod PPP ve Francouzské).

Preventivní působení a předcházení rizikovému chování považuji za velmi důležité a nosné. Proto na naší škole každý rok probíhají preventivní programy, které mají za cíl výše zmíněnému předcházet. Při realizaci spolupracujeme s různými organizacemi, jež se dané problematice věnují, dále například s Policií ČR. 

Každý týden se setkává výchovná rada (složená z vedení školy, školního psychologa, výchovného poradce a metodika prevence). Tento tým se intenzivně věnuje předcházení rizikovému chování, dále včasnému podchycení a jeho řešení.

Ve škole funguje také poradenské pracoviště, v němž působí školní psycholog, metodik prevence a výchovný poradce (v kompetenci výchovného poradce je rovněž kariérní poradenství).

Preventivní aktivity realizujeme za finanční podpory MČ Praha 8, každoročně žádáme o grant MHMP.

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte. 

Mgr. Hana Hladíková

 

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku

Linka bezpečí

Rizika užívání návykových látek

Kontakty (krizové linky, poradenství)