Výchovné poradenství

Výchovná poradkyněTelefonE-mail
Mgr. Malimánková Marie284 685 856/linka 28malimankova@zssutka.cz
Základní informace k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Podkladem k integraci dítěte jsou pouze vyšetření ze školských poradenských zařízení stanovených Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., tedy příslušná speciálně pedagogická centra (SPC) a pedagogicko-psychologické poradny (PPP).
  • Zprávy ostatních odborníků (lékařů, klinických psychologů atd.) lze pouze akceptovat a vycházet z nich při kontrolních vyšetřeních v PPP nebo SPC.

Postup před vyšetřením v PPP

  • Objednat se v PPP
  • Oznámit datum vyšetření třídnímu učiteli nebo výchovné poradkyni, kteří Vám připraví podklady (sešity, dotazník aj.)
  • Vlastní návštěva – vyšetření v PPP


Informace školyVýchovná poradkyně
Nabídka NÍZKOPRAHOVÉHO KLUBU VRTULE
  • Nabídka NÍZKOPRAHOVÉHO KLUBU VRTULE

Informace školyVýchovná poradkyně
Nabídka portálu ATLAS ŠKOLSTVÍ
  • Nabídka portálu ATLAS ŠKOLSTVÍ