Zájmové útvary

Kroužky školní družiny 2022/2023

Stream of Dance 2022/2023

Šachový kroužek ZŠ Na Šutce 2022-2023

Angličtina ttime 2022/2023

Gymnastika pro děti 2022/2023

Věda nás baví 2022/2023

Florbal 2022/2023

Vážení rodiče, z organizačních a provozních důvodů se posouvá začátek kroužku florbalu klubu Olymp Florbal.

Kroužek se bude konat každé úterý od 14.25 do 15.25 ve velké tělocvičně školy. Na kroužek je stále možné se přihlásit na webových stránkách: www.florbalprodeti.cz a dále uvedených kontaktech: krouzky@olympflorbal.cz,Tel.724 052 617,602 586 695