Výtvarná výstava školní družiny “NA BŘEHU RYBNÍKA”

Akce školyDružina

Ve školní družině jsme si vyprávěli o přírodě, která se už dávno probudila, a i u vody začalo být živo. Na rybníčku u lesa tancovaly žáby, do vodičky žbluňkaly a moc se tomu smály. Pod hladinou rybníka dováděly rybky, měly kurzy plavání, skákaly i šipky. Když tu náhle od lesa uslyšely klapy klap, strachy se hned schovaly: “Pozor, je tu čáp!”

Děti vzaly do ruky štětce, pastelky, křídy a zkusily přírodu u vody namalovat. A povedlo se.

Renata Fryčová, vedoucí ŠD


Dalši příspěvky