Učitelé

2023/2024

Konzultační hodiny  vždy po předchozí domluvě s vyučujícím

Třída Třídní učitel Konzultační hodiny E-mail
Den  Čas
 I. stupeň
1.A p.uč.Drahokoupilová Pondělí 13:30-14:30 drahokoupilova@zssutka.cz
1.B p.uč.Neradová Středa 13:30-14:30 neradova@zssutka.cz
2.A p.uč.Srpková Čtvrtek 13:00-14:00 srpkova@zssutka.cz
2.B p.uč.Rajtrová Středa 14:00-15:00 rajtrova@zssutka.cz
3.A p.uč.Černá Pondělí 14:00-15:00 cerna@zssutka.cz
3.B p. uč.Tlustá Středa 14:00-15:00 tlusta@zssutka.cz
4.A p.uč.Jarolímová Středa 13:30-14:30 jarolimova@zssutka.cz
4.B p.uč.Šípalová Pátek 14:00-15:00 sipalova@zssutka.cz
4.C p.uč.Klimešová Pondělí 14:00-15:00 klimesova@zssutka.cz
5.A p.uč.Janková Středa 14:00-15:00 jankova@zssutka.cz
5.B p.uč.Kloboučníková Pondělí 14:00-15:00 kloboucnikova@zssutka.cz
5.C p.uč.Nováková Úterý 14:00-15:00 novakovajana@zssutka.cz
 II. stupeň
6.A p.uč.Dvornická Čtvrtek 14:30-15:30 dvornicka@zssutka.cz
6.B p.uč.Kašparová Úterý 14:30-15:30 kasparova@zssutka.cz
6.C p. uč Macků Pondělí 14:30-15:30 macku@zssutka.cz
7.A p.uč.Kocúrková Pondělí 14:30-15:30 kocurkova@zssutka.cz
7.B p.uč.Mareda Středa 14:00-15:00 mareda@zssutka.cz
7.C p.uč.Malina Úterý 14:00-15:00 malina@zssutka.cz
8.A. p.uč.Stuartová Středa 14:00-15:00 stuartova@zssutka.cz
8.B p.uč.Šolcová Pondělí 14:30-15:30 solcova@zssutka.cz
8.C p.uč.Bartoš Čtvrtek 7:00-8:00 bartos@zssutka.cz
9.A p.uč.Ježková Pondělí 14:30-15:30 jezkova@zssutka.cz
9.B p.uč.Malimánková Pondělí 14:00-15:00 malimankova@zssutka.cz
9.C p.uč.Ferenčíková Úterý 15:00-16:00 ferencikova@zssutka.cz
Netřídní účitelé
p.uč. Krupička Úterý 14:30-15:30 krupicka@zssutka.cz
p.uč.Malknecht Pondělí 15:30-16:30 malknecht@zssutka.cz
p.uč.Šípová Pondělí 7:30-8:00 sipova@zssutka.cz
p.uč. Pelikánová Středa 14:30-15:30 pelikanova@zssutka.cz
p.uč.Šuťak Pondělí 15:30-16:30 sutak@zssutka.cz
p.uč.Korandová Úterý 7:00-8:00 korandova@zssutka.cz
p.uč.Adámek Pondělí 12:45-13:30 adamek@zssutka.cz
p.uč.Přibylová Úterý 13:00-14:25 pribylova@zssutka.cz
p.uč.Čulíková Úterý 13:00-14:00 culikova@zssutka.cz
p.uč.Koudelka Úterý 12:45-13:45 koudelka@zssutka.cz
p.uč.Georgieva Úterý 14:00-15:00 georgieva@zssutka.cz
p.uč.Jarošová (ŠA) jarosova@zssutka.cz
Asistenti pedagoga
p.asistentka Dufková dufkova@zssutka.cz
p.asistentka Jarolímková jarolimkova@zssutka.cz
p.asistentka Sitarčíková sitarcikova@zssutka.cz
p.asistentka Legnerová legnerova@zssutka.cz
p.asistentka Chaloupková chaloupkova@zssutka.cz
p.asistentka Stránská stranska@zssutka.cz
p.asistentka Veselková veselkova@zssutka.cz
Vychovatelky ŠD
p.vychovatelka Fryčová frycova@zssutka.cz
p.vychovatelka Maříková marikova@zssutka.cz
p.vychovatelka Rajtrová rajtrova@zssutka.cz
p.vychovatelka Stránská stranska@zssutka.cz
p.vychovatelka Nergerová nergerova@zssutka.cz
p.vychovatelka Svobodová svobodova@zssutka.cz
p.vychovatelka Přidalová pridalova@zssutka.cz
p.vychovatelka Jarošová jarosova@zssutka.cz