Učitelé

2019/2020

Konzultační hodiny  vždy po předchozí domluvě s vyučujícím

I. stupeň

Třída Třídní učitel Konzultační hodiny E-mail
Den  Čas
1.A p.uč.Drahokoupilová pondělí 14.00 – 15.00 drahokoupilova@zssutka.cz
1.B p.uč.Šípalová úterý 14.00 – 15.00 sipalova@zssutka.cz
1.C p.uč.Šimíková úterý 14.00 – 15.00 simikova@zssutka.cz
2.A p.uč.Janková pondělí 14.00 – 15.00 jankova@zssutka.cz
2.B p.uč.Kloboučníková středa 14.00 – 15.00 kloboucnikova@zssutka.cz
2.C p.uč.Nováková úterý 14.00 – 15.00 novakovajana@zssutka.cz
3.A p.uč.Neradová pondělí 14.00 – 15.00 neradova@zssutka.cz
3.B p.uč.Tlustá pondělí 14.00 – 15.00 tlusta@zssutka.cz
4.A p.uč.Srpková pondělí 14.00 – 15.00 srpkova@zssutka.cz
4.B p.uč.Pátová pondělí 14.00 – 15.00 patova@zssutka.cz
4.C p.uč.Rajtrová středa 15.00 – 16.00 rajtrova@zssutka.cz
5.A p.uč.Černá pondělí 14.00 – 15.00 cerna@zssutka.cz
5.B p.uč.Klimešová pondělí 15.00 – 16.00 klimesova@zssutka.cz
 II. stupeň
6.A p.uč.Ježková úterý 14.00 – 15.00 jezkova@zssutka.cz
6.B p.uč.Malimánková pondělí 14.00 – 15.00 malimankova@zssutka.cz
6.C p.uč.Ferenčíková čtvrtek 14.50 – 15.50 ferencikova@zssutka.cz
7.A p.uč.Semecká středa 14.00 – 15.00 semecka@zssutka.cz
7.B p.uč.Kašparová pondělí 14.30 – 15.30 kasparova@zssutka.cz
7.C p.uč.Matějů čtvrtek 14.00 – 15.00 mateju@zssutka.cz
8.A. p.uč.Mareda středa 14.00 – 15.00 mareda@zssutka.cz
8.B p.uč.Procházková pondělí 13.00 – 14.30 prochazkova@zssutka.cz
8.C p.uč.Malina úterý 14.00 – 15.00 malina@zssutka.cz
9.A p.uč.Stuartová pondělí 14.30 – 15.30 stuartova@zssutka.cz
9.B p.uč.Šolcová čtvrtek 14.00 – 15.00 solcova@zssutka.cz
9.C p.uč.Bartoš čtvrtek 14.00 – 15.00 bartos@zssutka.cz
Netřídní účitelé
p.uč.Řehák úterý 14.45 – 15.45 rehak@zssutka.cz
p.uč. Krupička úterý 15.30 – 16.30 krupicka@zssutka.cz
p.uč.Dvornická pondělí 14.00 – 15.00 dvornicka@zssutka.cz
p.uč.Malknecht pondělí 14.00 -15.00 malknecht@zssutka.cz
p.uč.Šípová pondělí   7.30 – 8.00 sipova@zssutka.cz
p.uč. Pelikánová pelikanova@zssutka.cz
p.uč.Šuťak pondělí 14.00 – 15.00 sutak@zssutka.cz
p.uč.Korandová pátek    8.55 – 9.40 korandova@zssutka.cz
p.uč.Barvíř pondělí 14.00 – 15.00 barvir@zssutka.cz
p.uč.Adámek adamek@zssutka.cz
p.uč.Hrubešová hrubesova@zssutka.cz
Asistenti pedagoga
p.asistentka Dufková dufkova@zssutka.cz
p.asistentka Mrázová mrazova@zssutka.cz
p.asistentka Mášová masova@zssutka.cz
p.asistent Koudelka koudelka@zssutka.cz
p.asistentka Sitarčíková sitarcikova@zssutka.cz
p.asistentka Jarolímková jarolimkova@zssutka.cz
Vychovatelky ŠD
p.vychovatelka Fryčová frycova@zssutka.cz
p.vychovatelka Maříková marikova@zssutka.cz
p.vychovatelka Stránská stranska@zssutka.cz
p.vychovatelka Nergerová nergerova@zssutka.cz
p.vychovatelka Juhászová juhaszova@zssutka.cz
p.vychovatelka Svobodová svobodova@zssutka.cz