SI třída – projekt 6. C, 7. C a 7. A

Akce školy

SI TŘÍDA – tak se jmenoval čtyřhodinový program, který si pro nás připravili bezvadní lektoři ze Skautského institutu. Vymysleli pro nás několik skvělých aktivit, u kterých jsme se nejen zapotili, ale hlavně jsme si uvědomili, že pokud chceme něčeho společně dokázat, je důležité spolupracovat jako tým. Podpořili jsme tak naše třídní kolektivy a byla to skvělá dopoledne. Děkujeme.

Anna Macků

Program SI třída byl pro žáky obohacením a zpestřením jejich běžného rozvrhu. Během aktivit se ocitali v nezvyklých situacích a měli možnost se lépe mezi sebou poznat. Na závěr lektoři zařadili aktivitu, která byla velmi zajímavá pro všechny, třídu i nás s paní asistentkou. Třída potřebovala spolupracovat jako celek, ale každý si zároveň musel sám najít své místo a přijít na to, jak podle svých schopností k řešení přispět. Mnozí se projevili velmi nečekaně a bylo skvělé pozorovat, jak byli jako třída schopní se téměř bez slovní domluvy sesouladit, splnit úkol a při tom se vzájemně respektovat. Na závěr žáci sami tuto aktivitu nejvíce ocenili.

Speciálně bych vyzdvihla to, že si organizátoři od třídních učitelů předem zjišťují, co je pro třídu vhodné, co zohlednit při přípravě aktivit, i vzhledem ke specifickým potřebám některých žáků a jsou tak na třídu dobře připraveni.

Leona Dvornická

6. C, 7. C, 7. A


Dalši příspěvky