Projekt Bezpečnost v okolí školy 1. A, 1. B

Akce školy

Běžně se na takovou vycházku po okolí školy vydáváme s paní učitelkou, ale tentokrát nás doprovázely 2 lektorky programu Generace U.

Před školou jsme vymýšleli, jak by se prostranství dalo vylepšit, a rozdělili jsme se na 3 skupinky. Kdo chodí do školy pěšky, kdo jezdí autem a kdo jezdí MHD (tramvají, metrem). Hledali jsme výhody a nevýhody takové cesty do školy.  

Po cestě do parku Dlážděnka jsme se učili rozpoznávat značky a jak správně a bezpečně přecházet vozovku. Procházka pokračovala hraním si na auta, obsazením parkovacích míst a zkouškou, kolik cestujících může jet v tramvaji. Ve třídě jsme si namalovali naše vlastní město. Za odměnu jsme dostali samolepku.                                                                                                                                                                                                                                                           

Jana Nováková, Kristýna Janková 


Dalši příspěvky