O nás

Charakteristika základní školy Šutka

Úplnost a velikost školy

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 je úplnou základní školou – vyučujeme v devíti ročnících, v pěti na prvním stupni a ve čtyřech na stupni druhém. V letošním školním roce probíhala výuka v 20 třídách. Škola byla postavena v roce 1974 a její kapacita – 550 žáků –  odpovídala tehdejší potřebě. Ve školním roce 2021/2022 škola poskytuje základní vzdělání 517 žákům ve věku od šesti do patnácti let. Součástí školy je školní družina a školní jídelna.

Vybavení školy

Základní škola Na Šutce stojí na jednom z nejkrásnějších míst nad Trojou, v klidné zástavbě rodinných a nízkopodlažních činžovních domů, s úžasnou vyhlídkou na panorama historického jádra města. Budova školy má atypické architektonické řešení – hlavní pavilon školy stojí ve stráni a je spojen s venkovní komunikací systémem přístupových visutých chodeb. Tato poměrně odvážná architektonická koncepce je originální, a přestože vznikla v sedmdesátých letech dvacátého století, dodnes neztratila svůj moderní charakter. V bezprostředním okolí školy převažuje zeleň – školní hřiště vedle hlavního vchodu obklopují vzrostlé stromy a svažující se pozemky pod školou (zahrada školní družiny) jsou osázeny keři a ovocnými stromy. Přestože škola stojí mimo rušné křižovatky a komunikace v dopravně klidné čtvrti (ke školnímu hřišti přiléhá jen jedna jednosměrná silnice), má výborné spojení do centra města metrem a tramvají (sedm minut ke stanici metra Kobylisy na trase C i na stanici tramvaje Na Stírce) i do okolních “severopražských” čtvrtí Bohnic, Kobylis a Proseku autobusem MHD (do pěti minut zastávky u Kobyliského náměstí). Rodiče vozící děti autem mohou před školou bezpečně zastavit v prostoru vyznačeném horizontálním označením. Zábradlím chráněný nástupní prostor před školou plynule přechází do vstupního vestibulu hlavního vchodu, za nímž se nachází vrátnice školy a hala šaten – každý žák má svou šatní skříňku. Zde je též šatna ranní družiny. Za šatnou je situována ve spojovacím visutém tubusu chodby průchozí školní galerie “Most na kopci”, ve které vystavují naši žáci pravidelně své výtvarné práce. Tento prostor vstupu do školy ústí do třetího patra a je zakončen schodištěm, jež přirozeně dělí pavilon učeben na kmenové učebny 1. stupně a kmenové učebny 2. stupně – celkem 11 až 18 učeben. V části pro druhý stupeň je 14 odborných pracoven. Jedná se o odborné pracovny matematiky, zeměpisu, přírodopisu, chemie, fyziky, hudební výchovy, dílnu pro pracovní činnosti, cvičnou kuchyňku, velká pracovna výpočetní techniky, tři pracovny cizích jazyků, jedna výtvarné výchovy s keramickou dílnou vybavenou keramickou pecí, smaltovací píckou, sušárnou a hrnčířským kruhem. Žákovská knihovna je funkčním informačním centrem našich žáků. Vedle půjčování knih žákům připravuje literární pořady pro 1. stupeň, umožňuje žákům přístup k internetu s možným tiskem apod. K pavilonu učeben se bezprostředně přimyká tělocvičný areál. Vedle malé a velké tělocvičny využívají naši žáci i zmodernizované zázemí šaten, sprch i sociálního zařízení. Na venkovní části TV areálu mají naši žáci k dispozici hřiště s novým umělým povrchem pro kopanou, dva kurty pro volejbal s umělou antukou a běžecký ovál s umělým povrchem, prodlouženou sprinterskou dráhu a doskočiště. O prázdninách díky MČ Prahy 8 bylo zrekonstruováno víceúčelové hřiště a oba kurty. Přístup do tohoto sportovního areálu v odpoledních hodinách i o volných dnech je možný i pro veřejnost. V suterénu školy má své místo sedm oddělení školní družiny. Výhodou této situovanosti je možnost vycházet přímo z oddělení na rozlehlou zahradu školní družin, kde se nachází další malé víceúčelové hřiště určené pro fotbal, mini volejbal a florbal. K dispozici je dále zastíněná odpočinková pergola s lavičkami a hrací plocha s herními prvky pro nejmenší. Je tak kompletně využita a doplněna relaxační a hrací část s pískovištěm pro žáky I. stupně s velkou možností dalších pohybových aktivit. Audiovizuální didaktická technika je zajištěna na slušné úrovni – dataprojektory (ve všech odborných pracovnách), digitální fotoaparáty, ozvučovací aparatura, kopírovací technika, CD přehrávače apod. Každá třída ve škole je vybavena buď interaktivní tabulí, nebo projekční technikou.