Návštěva z MŠ Na Přesypu

Akce školy

Začátkem nového roku přišli předškoláčci z mateřské školy Na Přesypu opět na návštěvu do naší školy.  Tentokrát se spolu se školáky nezapojili do vyučování, ale žáci 3. B jim přichystali překvapení v podobě divadelního představení. Na chvilku se všichni přenesli do Švédska, stali se dětmi z Bullerbynu a předvedli, jak to chodí o Vánocích v jiné zemi. Na závěr se společně protáhli při hudební rozcvičce a předškoláčci se vrátili zpět do školky. Zjistili důležitou věc – škola není jen učení a povinnosti, ale také zábava.

Alena Stránská a Eva Rajtrová 3. B


Dalši příspěvky