Návštěva předškoláčků z MŠ Na Přesypu

Akce školy

Dne 11. 12. 2023 k nám v letošním školním roce poprvé zavítaly děti z mateřské školy Na Přesypu. Uvítali je žáci z 2., 4. a 5. ročníku, které pro ně spolu s paní učitelkou měli připravenou ochutnávku školní práce. Děti z mateřské školy si vyzkoušely několik aktivit a dokonce si domů odnesly odměnu.

Těšíme se na ně opět další měsíc.

Zuzana Kloboučníková


Dalši příspěvky