Kalendář

27. Květen - Pondělí

Přijímací pohovory do matematické třídy

Zápis
29. Květen - Středa

Informativní schůzky pro rodiče budoucích 1. ročníků

Třídní schůzky
10. Červen - Pondělí

Běh Emila Zátopka

Akce
17. Červen - Pondělí 19. Červen - Středa

Závěrečné práce 9. ročníků

Akce
17. Červen - Pondělí

Uzavření známek za 2. pololetí

Zájmové události
19. Červen - Středa

Klasifikační porada 2. pololetí

Zájmové události
01. Červenec - Pondělí 31. Srpen - Sobota

Hlavní prázdniny

Školní prázdniny
02. Září - Pondělí

Zahájení školního roku 2019/2020

Zájmové události