Informace pro nové strávníky školní jídelny

Informace školyJídelna

Vážení rodiče nových strávníků,

dovoluji si Vás informovat o prodloužení úředních hodin školní jídelny, a to ve dnech 28. – 31. 8. 2023.

V kanceláři budu k dispozici dopoledne od 8:00 do 12:00 hodin, v odpoledních hodinách od 14:00 do 18:00 hodin.

Přístup do jídelny bude označen, v případě potřeby, prosím, volejte na telefonní číslo 774 432 915.

Na kontaktním čísle nebo e-mailové adrese jidelna@zssutka.cz je možné domluvit přesný termín schůzky.

Na webových stránkách školy je k dispozici přihláška pro nového strávníka. “Přihláška ke stravování”

Pro aktivaci účtu dítěte si, prosím, připravte vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stravování a částku 150,-Kč (záloha na čip).

Stravné lze hradit až po přidělení variabilního symbolu. Neposílejte prosím zálohy na obědy dopředu.

Přejeme Vám pěkný zbytek prázdnin!

V Praze 14. 8. 2023

Lenka Vlčková, vedoucí školní jídelny


Dalši příspěvky