Informace o personálních změnách

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče žáků VII.C a II.stupně,

dovolte, abych vám oznámil, že od 16.4. dojde k personální změně v třídnictví třídy VII.C.

Paní učitelka Mgr.Hluchá odchází na mateřskou dovolenou a její post třídního učitele zaujme p.učitel Mgr.Vojtěch Bartoš.

Do konce školního roku bude vyučovat předměty: zeměpis ve všech ročnících II.stupně,  tělesnou výchovu a  rodinnou výchovu v VII.C.

Kontakt: e-mail: bartos@zssutka.cz, tel: 284 685 856 /33

 konzulační hodiny zůstávají stejné

 

Anglický jazyk budou v VII.C vyučovat p.učitelky Bc. Stuartová a Bc.Matějů.

Kontakt: e-mail: stuartova@zssutka.cz, mateju@zssutka.cz  tel:284 685 856 /28

Z. Drozda, ředitel školy


Dalši příspěvky