Házená – obvodní kolo

Akce školy

Starší chlapci po roce úspěšně obhájili  1. místo na obvodě Prahy 8 a děvčata se v obou kategoriích (mladší i starší) umístila na skvělém 3. místě.

Jan Krupička


Dalši příspěvky