Dny ředitelského volna

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče,

 období školního vyučování bude ukončeno v pátek 26. 6. 2020. V tento den bude vydáváno vysvědčení.

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, na pondělí 29. června 2020 a úterý 30. června 2020 vyhlašuji dny ředitelské volna.

Volno se týká také činnosti školní družiny i školní jídelny.

Mgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy


Dalši příspěvky