Zdravice ředitelky školy

Informace školy

Vážení rodiče, milí žáci naší školy!

Školní rok 2022/2023 je u konce, odpočítáváme poslední prázdninové dny, než škola znovu ožije dětským smíchem a událostmi všedních dní.

Věříme, že jste prožili krásné a odpočinkové léto, poznali jste mnoho nového, setkali se s řadou inspirativních osobností, navázali pevná přátelství a vybaveni tímto bohatstvím se těšíte zpět mezi své spolužáky, kamarády, ale i pedagogy.

My všichni si zřejmě v těchto dnech odpovídáme na otázku, jaký bude návrat do školních lavic, jak se vyrovnáme se všemi povinnostmi, nebo co přinese jakákoliv, byť drobná, změna v režimu školních dní. Věříme, že především radost! Radost, kterou budeme násobit společnými prožitky. Vždyť jedině vzájemnou oporou a pomocí dosáhneme úspěchu. A tak pojďme vstříc novému školnímu roku, buďme otevření naslouchat a spolupracovat…

Ve školním roce 2023/2024 přivítáme nejen Vás, naše stávající žáky, pondělí 4. září 2023 bude novým začátkem především pro školáky nejmladší – děti z přípravné třídy a žáky 1. ročníku. Přípravy všech zaměstnanců školy finišují, zahájení výuky tedy nic nebrání.

O aktuality z naší školy se s Vámi v budoucnu rádi podělíme prostřednictvím nových webových stránek, o jejich spuštění Vás budeme informovat!

Přejeme Vám úspěšné zahájení školního roku, těšíme se na Vás!

Za kolektiv pedagogů Eva Rambousková, ředitelka školy


Dalši příspěvky