Vedení školy

Ředitelka školy Mgr. Eva Rambousková 

Telefon: 284 682 295 E-mail: reditelka@zssutka.cz

Konzultační hodiny: pondělí 14:00-15:00  (po předchozí telefonické domluvě)

Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň Mgr. Dana Čihařová

Telefon: 284 688 241, E-mail: zssutka@zssutka.cz

Konzultační hodiny: pondělí 14:00–15:00 hod (po předchozí telefonické domluvě)

Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň Mgr. Zuzana Kloboučníková

Telefon: 284 688 241, E-mail: kloboucnikova@zssutka.cz

Konzultační hodiny: pondělí 14:00-15:00 (po předchozí telefonické domluvě)