Skřítek Podzimníček

Akce školyDružina

Na školním hřišti bydlí skřítek Podzimníček. Celé léto si pečlivě ukládal zásoby na zimu, ale pak měl úraz. Od té doby si nemohl vzpomenout, kde má své skrýše. Proto se děti ze školní družiny jedno odpoledne sešly, aby mu je pomohly najít. Skřítek si naštěstí udělal ke skrýším mapy, avšak vítr mu je roztrhal a rozfoukal po celém hřišti.

Děti části map našly, sestavily a všechny skrýše podle nich našly. To už byla téměř tma, ještě že si vzaly s sebou baterky! Brzký příchod tmy jsme rovnou využili na oslavu zdařilého hledání a pozvali jsme rodiče na lampionový průvod. Sešlo se nás opravdu hodně! Společně jsme se prošli ulicemi v okolí školy a spokojeni odcházeli do svých domovů.

Alena Stránská a Eva Rajtrová, školní družina


Dalši příspěvky