Pozdravy ze škol v přírodě

Akce školy

Vážení rodiče,

naši školáci se vydali na výlet – děti z 2. A a 2. B po řece Jizeře, holky a kluci ze 4. A po svých a do kopců na rozhlednu Štěpánku a k Majáku Járy Cimrmana. Všichni jsou zdraví a spokojení.

Výletníci u Majáku Járy Cimrmana
Plavba z Malé Skály do Dolánek


Dalši příspěvky