PF 2024

Informace školy

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji Vám spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, pevné zdraví a celoroční pohodu!

Eva Rambousková


Dalši příspěvky