Informace školní družiny pro rodiče žáků 2. – 4. ročníku

Informace školy

Vážení rodiče,

žáci, kteří odevzdali na konci školního roku 2022/2023 vyplněný Zápisní lístek a u nichž byla  provedena platba 1200 Kč, jsou přihlášeni ve školním roce 2023/2024 do školní družiny.

Tito žáci předají v pondělí 4. 9. 2023 paní vychovatelce písemnou zprávu o odchodu ze ŠD s podpisem rodičů.

Odchody žáků platné pro celý školní rok bude nutné doplnit do Zápisního lístku

na zahajovací třídní schůzce, která se uskuteční dne 13. 9. 2023.

Žádáme Vás o dodržování nastavených odchodových časů ze školní družiny:

  • 13:45 – 14:00 hodin
  • 15:00 – 15:15 hodin
  • 16:00 – 17:00 hodin

Děkujeme a přejeme úspěšný začátek nového školního roku!

Renata Fryčová, vedoucí ŠD


Dalši příspěvky