Informace o personálních změnách na I. a II. stupni

Informace školy

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vám oznámila, že ve školním roce 2023/2024 dojde k níže uvedeným personálním změnám na pozicích pedagogů.

S koncem školního roku 2022/2023 ukončili spolupráci s naší školou:

Mgr. Lenka Klimešová – učitelka I. stupně

Ing. arch. Alla Přibylová – učitelka angličtiny

Bc. Jan Koudelka – učitel angličtiny a informatiky

Mgr. Michaela Přidalová – vychovatelka školní družiny

Bc. Sabina Jarošová, DiS. – školní asistentka a vychovatelka školní družiny

Mariana Kizliak – ukrajinský asistent pedagoga

V novém školním roce 2023/2024 pedagogický sbor po krátké odmlce opět posílí kolegyně – na I. stupni paní učitelka Nikola Zemanová, na II. stupni paní učitelka Lenka Matějů a paní učitelka Kateřina Chocholová. Jmenované paní učitelky nastoupí po ukončení rodičovské dovolené.

Pozici ukrajinského asistenta pedagoga bude nově zabezpečovat paní Mariia Matviiv.

V roli školního metodika prevence nadále zůstává paní učitelka Hana Hladíková, roz. Procházková.

Mgr. Eva Rambousková, ředitelka školy

Třídnictví pro školní rok 2023/2024

Přípravná třídaPaní učitelka Zemanová
1. APaní učitelka Janková
1. BPaní učitelka Nováková
2. APaní učitelka Drahokoupilová
2. BPaní učitelka Neradová
3. APaní učitelka Srpková
3. BPaní učitelka Rajtrová
4. APaní učitelka Černá
4. BPaní učitelka Tlustá
5. APaní učitelka Jarolímová
5. BPaní učitelka Šípalová
5. CPaní učitelka Kloboučníková
6. APaní učitelka Georgieva
6. BPaní učitelka Malimánková
6. CPaní učitelka Matějů
7. APaní učitelka Dvornická
7. BPaní učitelka Kašparová
7. CPaní učitelka Macků
8. APaní učitelka Kocúrková
8. BPan učitel Mareda
8. CPaní učitelka Malina
9. APaní učitelka Stuartová
9. BPaní učitelka Šolcová
9. CPan učitel Bartoš


Dalši příspěvky