Dny ředitelského volna

Informace školy

Vážení rodiče,

v souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji v termínu 9. a 10. 5. 2024 z organizačních a provozních důvodů dny ředitelského volna.

V tyto dny nebude probíhat výuka, nebude zajištěna strava ve školní jídelně ani činnost školní družiny.

Obědy ve školní jídelně budou všem strávníkům odhlášeny.

Eva Rambousková


Dalši příspěvky