Česko-slovenský projekt Záložka do knihy (7. C)

Akce školy

Jak propojit literaturu a výtvarnou výchovu? Žáci ze 7. C našli skvělou cestu! Společně se zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy. Dětem z přidělené slovenské partnerské školy, Gymnázia Terézie Vansovej ve Staré Ľubovňi, vyrobili záložky do knih s tematikou fantasy literatury. Propojili tak témata z četby s kreativní výtvarnou činností. Vznikly skvělé záložky, které již odcestovaly na daleké Slovensko – a čekáme, jaké záložky dorazí k nám!

Mgr. Anna Macků, třídní učitelka 7. C


Dalši příspěvky