Zrušení termínů komisionálních zkoušek – doklasifikací

Novinkypro rodiče

Doklasifikace

Na základě opatření Vlády ČR „Nouzový stav“ se ruší termíny doklasifikace z předmětů I.pololetí určené na období od 13.3. do konce března.

Žáci, kterých se doklasifikace  týká  nebudou z těchto předmětů I.pololetí hodnoceni a to na základě  § 52 odst. 2  školského zákona, který říká:

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.


Dalši příspěvky