Zpřístupnění školní výuky

Novinkypro rodičepro žáky

Zpřístupnění školní výuky pro žáky II. stupně od 8. 6. 2020

\r\nVážení rodiče,\r\n\r\nod 8.6.2020 je umožněna přítomnost žáků 2.stupně ve škole. Jedná se o možnost (nabídku), která je limitována v našem případě personálními a  prostorovými podmínkami. S ohledem na dodržování závazných hygienických nařízení, která mají chránit zdraví vašich dětí i učitelů, je v našich podmínkách možné nabídnout aktivity ve velmi omezeném rozsahu. V posledních třech týdnech školního roku budeme realizovat konzultace a setkávání žáků s učiteli dvěma způsoby:\r\n

1. Skupinová setkávání (od 8.6.do 26.6.2020).

\r\n

Skupinová setkávání bude organizovat třídní učitel pro svou třídu jako dvouhodinové třídnické hodiny jednou za týden do konce školního roku. Třídní učitel vás osloví mailem, aby zjistil zájem o skupinová setkávání a mohl sestavit skupiny zájemců své třídy. S tématy hodin budou žáci seznámeni na 1.třídnické hodině. Půjde hlavně o možnost setkat se ve škole a o aktivity, které povedou k zdárnému ukončení školního roku.

\r\n \r\n

2. Individuální konzultace  (od 8.6.  do 17.6. 2020)

\r\n

Konzultace organizuje pedagogický pracovník, který vyučuje předmětům ve třídě. Vyučující dle potřeby osloví rodiče žáků, kteří potřebují individuální konzultaci. Tato konzultace bude určena k doplnění vypracovaných materiálů z distanční výuky, k případnému  objasnění učiva a pro získání podkladů pro klasifikaci za II.pololetí.

\r\n

Pokud by také vznikla potřeba konzultovat nebo doplnit témata distanční výuky ze strany žáka, je možné se s konkrétním pedagogem domluvit e-mailem.

\r\n

(všechny kontakty jsou uvedeny na webových stránkách školy).

\r\n \r\n\r\nVzdělávání na dálku končí na 2.stupni 15.6.2020.\r\n\r\nOd 8.6.2020 je zrušena příprava devátých tříd v úterý a ve čtvrtek. I v devátých třídách budou organizována skupinová setkání formou třídnických hodin  podle pokynů třídního učitele.\r\n\r\nPřed prvním vstupem žáků do školy je nutné odevzdat čestné prohlášení podepsané rodiči.\r\n\r\nŠkola bude organizovat tyto aktivity podle dokumentu MŠMT ze 30.4.2020, dle poslední aktualizace k 27.5.2020 „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“, především podle kapitoly Vzdělávací aktivity žáků 2.stupně.\r\n\r\nS pozdravem a přáním pevného zdraví\r\n\r\nMgr. Zbyněk Drozda, Mgr. Dana Čihařová


Dalši příspěvky