Zpráva o realizaci preventivních hygienických opatření ve škole a o prvních zkušenostech s jejich uplatňováním k 11.9.2020

Novinkypro rodiče

Vážení rodiče,\r\n\r\nmimořádným opatřením ministra zdravotnictví, kterým se zakazuje od 10. 9. 2020 ve společných prostorách budov škol pohyb a pobyt všem osobám bez roušek, se pro naši školu nic nemění. Pokračujeme v preventivních opatřeních proti šíření nákazy tak, jak bylo určeno na začátku školního roku (viz zpráva z 31. 8. 2020 Pozor! Změna hygienických pravidel v naší škole od 1. 9. 2020 – nošení roušek).\r\n\r\nDovolte, abych jen upřesnil naše aktuální snahy v prevenci nákazy a z toho vyplývající organizační úpravy provozu školy, které jsme v prvních týdnech školního roku nastavili.\r\n\r\nCílem těchto opatření je ochránit co nejvíce žáků a učitelů v případě, kdy škola bude prvními onemocněními zasažena. V takové situaci bude záležet na tom, zda nemocný ve společných prostorách nosil roušku (nemusel by tedy nakazit spolužáky jiných tříd). Pozornost hygieniků pro případnou karanténu ohrožených by byla soustředěna především na spolužáky z kmenové třídy. Chceme dodržováním hygienických pravidel (včetně roušky) co nejvíce zabránit většímu rozšíření onemocnění, které by vedlo k omezování prezenční výuky, případně k uzavírání tříd nebo ročníků.\r\n\r\nOhleduplnost vůči ostatním a osobní ochrana rouškou, mytí a dezinfekce rukou – tato základní doporučení hygieniků se pokoušíme neustále všem vysvětlovat jako důležitou součást osobní odpovědnosti každého žáka, učitele i správního zaměstnance, v prevenci proti většímu rozšíření nákazy ve škole i jako účinnou ochranu před onemocněním.\r\n\r\nDěkujeme, že děti denně vybavujete čistými rouškami a že nám takto pomáháte realizovat toto hygienické opatření. Je nutné zdůraznit, že všude tam, kde jsou žáci jedné třídy samostatně v učebně, roušky mít není povinné. Čas strávený v rouškách se tak krátí jen na pobyt ve společných prostorách školy.\r\n\r\nProsíme o větší podporu ve vysvětlování důležitosti dezinfekce a mytí rukou v průběhu dne. Tedy, kdy si mýt ruce především:\r\n

  \r\n

 • při vstupu do školy (příchod zvenku např. po použití hromadné dopravy),
 • \r\n

 • před a po konzumaci jídla (svačina, oběd),
 • \r\n

 • po použití toalety.
 • \r\n

\r\nMýdla v dávkovači, dezinfekce a jednorázové papírové ručníky jsou k dispozici ve třídách, na toaletách a před školní jídelnou.\r\n\r\nIntezivní větrání učeben – další preventivní opatření – se stalo od začátku roku samozřejmostí.\r\n\r\nV prvním týdnu jsme upravili v zájmu lepšího zajištění prevence nákazy organizaci výdeje obědů, provozu školní družiny a dezinfekce školy. Řešíme organizaci kroužků.\r\n

  \r\n

 1. Školní jídelna
 2. \r\n

\r\n

  \r\n

 • ve školní jídelně byl výrazně snížen počet míst u stolů stravujících se – místo čtyř míst u stolu zůstávají jen dvě. K alespoň částečnému odstupu jsou židle umístěny proti sobě v opačných rozích.
 • \r\n

 • byla prodloužena doba výdeje obědů a upraven rozvrh všech tříd tak, aby nedocházelo k většímu soustřeďování žáků. Třídy přicházejí na oběd dle harmonogramu, který se po prvních dnech osvědčil – žáci přicházejí do jídelny průběžně, nestojí ve frontě, třídy přicházejí i odcházejí vcelku, výdej stravy je plynulý, jídelna není přeplněná v exponovaných časech konců vyučování 1. a 2. stupně.
 • \r\n

 • vaříme jeden oběd (nabídka dvou jídel je zastavena)
 • \r\n

\r\n

  \r\n

 1. Školní družina
 2. \r\n

\r\n

  \r\n

 • rozšířili jsme počet oddělení školní družiny ze sedmi na devět. Naším záměrem je mít co nejvíc oddělení jen s jednou třídou. V původním modelu byla ze 7 oddělení jen dvě složená z dětí jedné třídy. V novém – s devíti odděleními- je 7 jen z dětí jedné třídy a dvě jsou smíšená.
 • \r\n

 • v odděleních školní družiny a na určených stanovištích na školní zahradě lze podle uvážení paní vychovatelky být bez roušky.
 • \r\n

\r\n

  \r\n

 1. Dezinfekce školy
 2. \r\n

\r\n

  \r\n

 • odpolední úklid školy je spojen s použitím dezinfekčních prostředků s důrazem na exponovaná místa a plochy v učebnách a na toaletách,
 • \r\n

 • dezinfekci exponovaných míst ve vestibulu, na chodbách a toaletách provádíme v průběhu dopoledního vyučování,
 • \r\n

 • dezinfekční prostředky jsou žákům k dispozici ve vstupním vestibulu školy, u šaten, v učebnách, před a na toaletách, před jídelnou, před tělocvičnami.
 • \r\n

\r\n

  \r\n

 1. Kroužky, mimoškolní aktivity
 2. \r\n

\r\n

  \r\n

 • všechny kroužky organizované ve třídách školy se budou konat v rouškách, pokud bude skupina žáků složena z více než dvou tříd
 • \r\n

 • bez roušek se konají sportovní kroužky v tělocvičně a venku
 • \r\n

\r\nVážení rodiče, z organizačních důvodů nelze zajistit provoz školy tak, aby byla prevence nákazy zajištěna maximálně. Naše opatření mají slabiny, ale lépe je ošetřit z hlediska možností školy zatím nelze.Není to možné z kapacitních důvodů budovy školy a počtu žáků za plného stavu. Rovněž personální možnosti školy nejsou neomezené. Zatím pracujeme na základě doporučení hygieniků, která se pokoušíme co nejlépe aplikovat v podmínkách naší školy.\r\n\r\nProsíme, nepouštějte své dítě do školy, pokud bude mít příznaky onemocnění provázené teplotou. \r\n\r\nK 11.9.2020 nemáme ve škole zatím potvrzený žádný případ onemocnění COVID 19.\r\n\r\nPokud by měl někdo zájem seznámit se blíže s hygienickými opatřeními ve škole a případně je osobně projednat, obraťte se na mě.\r\n\r\nBuďte zdrávi!\r\n\r\nZbyněk Drozda, ředitel školy\r\n\r\nV Praze 11.9.2020


Dalši příspěvky