Změny v organizaci třídních schůzek pro rodiče žáků 2. – 5. ročníků

Novinkypro rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v Praze a ve snaze omezit přítomnost většího počtu osob ve škole jsme se rozhodli upravit formu třídních schůzek.

Po konzultaci s třídními učitelkami byly určeny třídy, které budou mít běžnou podobu třídních schůzek za přítomnosti rodičů ve škole. Jedná se o třídy 2. C, 3. A, 4. B a 5. A, kde je nezbytné osobní setkání s paní učitelkami.

Zákonní zástupci žáků třídy 2. A, 2. B, 3. B, 3. C, 4. A, 5. B a 5. C budou informováni na dálku (třídní schůzka se nebude konat ve škole).

Pokud by vznikla individuální potřeba rodičů konzultovat neodkladné záležitosti osobně s paní učitelkami, je možné se telefonicky či e-mailem domluvit.

Mgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy


Dalši příspěvky