Změna pro strávníky od 1.ledna 2019

Jídelnapro rodičepro žáky

!! platba stravného – sporožiro !!

školní jídelna upozorňuje strávníky, kteří hradí stravné ze sběrného účtu české spořitelny, na změny:

Platíte stravné ve školní jídelně sporožirem?

Česká spořitelna ruší sběrné účty od 1. ledna 2019.

Jídelna bude stahovat stravné naposledy v listopadu na měsíc prosinec 2018. V prosinci 2018 zašlete stravné na leden 2019.

Změny je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny formou e-mailu, a to do konce listopadu 2018. Zašlete: jméno strávníka, změnu platby.

Platbu stravného zasílejte na účet školní jídelny 105598088/0300 + variabilní symbol strávníka. Příkaz zadejte k 15. dni v měsíci na měsíc následující.

Způsob úhrady stravného – možnosti:

  • Trvalý příkaz – zadat nejlépe k 15. dni předešlého měsíce na měsíc následující na částku: 7-10 let – 620 Kč, 11-14 let – 685 Kč, nad 15 let 730 Kč, zaměstnanci ZŠ 460 Kč.  Nezapomeňte zadat variabilní symbol, jinak nebude platba správně zařazena. Přeplatek za neprojedenou stravu bude vyúčtován v měsíci červenci.

 

  • Inkaso z běžného účtu strávníka – zadat inkaso u své banky z účtu strávníka na účet školní jídelny (105598088/0300), jídelna si každý měsíc strhne určitou částku stravného. Nezapomeňte zadat variabilní symbol, jinak nebude platba správně zařazena.

 

V případě nejasností kontaktujte vedoucí školní jídelny na tel. 774 432 915

 


Dalši příspěvky