Zařazovací zkouška do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky pro rok  2020/2021 – výsledky

Novinkypro rodiče

  Do 6. třídy pro rok  2020/2021  s rozšířenou výukou matematiky

                                byli  zařazeni  tito žáci :

Pořadí Registrační číslo
1. 65
2. 4
3. 62
4. 58
5. 21
6. 66
7. 59
8. 51
9.-11. 40
9.-11. 68
9.-11. 13
12. 15
13. 49
14. 67
15.-16. 37
15.-16. 63
17.-19. 36
17.-19. 70
17.-19. 20
20.-21. 45
20.-21. 26
22.-23. 25
22.-23. 17
 24.-25.     41
 24.-25.     29

Žáci jsou seřazeni dle dosažených výsledků zařazovací písemné zkoušky. Žáci, kteří své číslo zapomněli či ztratili, se mohou obrátit na p.zástupkyni Čihařovou, která jim přidělené číslo sdělí.

Zpráva pro rodiče :

Rodiče všech zařazených žáků do matematické třídy odevzdají závaznou přihlášku žáka, ve které potvrzují souhlas s přijetím do matematické třídy.

Poté obdrží „Rozhodnutí ředitele školy o zařazení“ do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky, které jim bude vydáno při nástupu do matematické třídy 1.9.2020.

Žáci, kteří nebyli zařazeni do matematické třídy, budou rozděleni do dvou tříd „klasických“.

Rodiče všech žáků mohou oslovit p. uč. Šolcovou, která na vyžádání zašle rodičům bodové hodnocení výsledků e-mailem: solcova@zssutka.cz

  V Praze dne 23.6.2020                                                      

Mgr.Dana Čihařová, zástupce ředitele


Dalši příspěvky