Zařazení žáků do třídy s rozšířenou výukou matematiky

Novinkypro rodičepro žáky

  Do 6. ročníku pro rok  2018/2019  s rozšířenou výukou matematiky\r\n\r\n         byli na základě přijímacích pohovorů zařazeni tito žáci :\r\n\r\n \r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Pořadí Registrační číslo
1. 27
2.-3. 35
2.-3. 16
4. 17
5. 24
6. 51
7.-8. 34
7.-8. 19
9.-11. 47
9.-11. 4
9.-11. 7
12.-15. 28
12.-15. 43
12.-15. 21
12.-15. 14
16.-17. 8
16.-17. 22
18. 26
19. 48
20.-21. 20
20.-21. 42
22. 45
23. 3
24 žák přijat na základě umístění v obvodním kole mat.olympiády

\r\n \r\n\r\nZpráva pro rodiče:\r\n\r\nŽáci jsou seřazeni dle dosažených výsledků.\r\n\r\nRodiče všech zařazených žáků obdrží „Rozhodnutí ředitele školy o zařazení“ do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky poté, co odevzdají závaznou přihlášku žáka k přijetí do matematické třídy, kterou obdrželi v den zkoušky.\r\n\r\nŽáci, kteří nebyli zařazeni do matematické třídy budou rozděleni do dvou tříd „klasických“.\r\n\r\nŽáci, kteří z nějakých důvodů své číslo zapomněli či ztratili, se mohou obrátit na p. zástupkyni Čihařovou, která jim udělené číslo sdělí.\r\n\r\nRodiče všech žáků mají možnost oslovit p. uč. Šolcovou, která s nimi po domluvě provede rozbor vyhodnocení pohovorů. Bez předběžné domluvy mohou tak učinit již toto úterý 5.6. od 14.00-15.00 hod. Také je možné na vyžádání zaslat rodičům bodové hodnocení výsledků e-mailem.\r\n\r\n \r\n\r\nV Praze dne 4.6.2018                                                   \r\n\r\nMgr.Dana Čihařová\r\n\r\nzástupce ředitele


Dalši příspěvky