ZÁPISOVÉ LÍSTKY – ZPRÁVA PRO RODIČE A ŽÁKY

Novinkypro rodičepro žákyVýchovná poradkyně

Zápisové lístky vydává naše základní škola pod evidenčním číslem. Převzetí je datováno a potvrzeno podpisem žáka/rodiče. Zápisový lístek budete potřebovat po zjištění přijetí, a to do 10 pracovních dnů, kdy se bude muset vyplněný a potvrzený naší školou odevzdat na příslušnou střední školu.

Protože do 21. března platí lockdown, lístky budu vydávat v podobném režimu, který  byl u přihlášek,  v týdnu od 22. března vždy v úterý a ve čtvrtek od 10:00 – 14.00 hodin.

Zápisové lístky by měly být rozdány do 6. dubna 2021.

Pokud se situace kolem lockdownu změní, budeme Vás včas  informovat o způsobu předání zápisových lístků prostřednictvím webových stránek a  informací žákům prostřednictvím třídních učitelů.

Proto prosím sledujte webové stránky školy.

Marie Malimánková, výchovná poradkyně


Dalši příspěvky