ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

DružinaNovinkypro rodiče

Vážení rodiče,

máte-li zájem přihlásit svého syna (dceru) na příští školní rok 2021/2022 do školní družiny, je nutné vyplnit zápisní lístek, který dostane Váš syn/dcera spolu s informacemi o školní družině dne 3.6., 4.6. 2021.

Vyplněný, zápisní lístek s podpisem žádám obratem poslat po dítěti zpět.

Záznam o uvolnění žáka ze školní družiny může být doplněn v září na první třídní schůzce.

Podmínkou přijetí do ŠD je také zaplacení poplatku školní družiny

1200,- Kč (září – prosinec) na účet školy 100 884 093/0300 do 20.8.2021.

Všem rodičům děkuji za spolupráci a přeji hodně zdraví.

Renata Fryčová, vedoucí ŠD


Dalši příspěvky