Zápis do první třídy

Novinkypro rodiče

ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků, velmi nás to mrzí, ale zdravotní rizika nám všem neumožňují se s Vámi a s Vašimi dětmi poprvé setkat přímo ve škole. Za těchto pohnutých okolností jsme museli přistoupit k jinému způsobu zápisu.

Dovolte, abych Vás informoval o změnách v organizaci zápisu do 1. tříd.

Na základě nařízení vlády ČR (vyhlášení nouzového stavu a omezeného pohybu občanů) došlo k níže uvedeným změnám:

Zápis k základnímu vzdělávání se uskuteční v termínu od 14. 4. do 24. 4. 2020.

Dle pokynu MŠMT ČR zápis k základnímu vzdělávání proběhne bez osobní přítomnosti dětí!

Rodiče či zákonní zástupci dítěte žádající o přijetí do 1. třídy vyplní:

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – formulář Žádosti je k dispozici ke stažení na webových stránkách školy https://www.zssutka.cz/zapis-do-prvniho-rocniku/. Čitelně vyplňte e-mail a telefonní číslo pro sdělení registračního čísla.

Řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí zákonní zástupci mohou doručit jedním z těchto způsobů:

  1. do datové schránky školy (b8kw763)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: rambouskova@zssutka.cz
  3. poštou
  4. osobním doručením do schránky školy (schránka je umístěna u hlavního vchodu do budovy školy) – obálku s žádostí prosím označit „ZÁPIS“
  5. nemáte-li možnost výše uvedenými způsoby žádost doručit, můžeme ji ve výjimečném případě převzít osobně v úředních dnech školy 20. 4. a 22. 4. 2020 od 9:00 do 13:00. Tento způsob podání oznamte e-mailem na adrese: rambouskova@zssutka.cz

Doklady potřebné k zápisu (rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu – OP/cestovní pas matky nebo otce) nekopírujte a nepřikládejte k žádosti. Budou ověřovány v červnu, kdy předpokládáme, že se uskuteční schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.

Rodiče či zákonní zástupci dítěte žádající o odklad povinné školní docházky vyplní:

  • žádost o odklad povinné školní docházky (dokument je také k dispozici ke stažení na webových stránkách školy)

Součástí této žádosti je i potvrzení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě, že jste v důsledku vyhlášení nouzového stavu včas neobdrželi potřebná doporučení, podejte pouze žádost o odklad školní docházky v termínu zápisu (tj. 14. 4. – 24. 4. 2020), správní řízení bude přerušeno a teprve po doručení obou příloh bude řízení ukončeno.

Rozhodnutí o přijetí nebo o odkladu:

Rozhodnutí ředitele školy budou zveřejněna na webových stránkách školy a ve vitríně u hlavního vchodu do budovy. Seznam žáků bude zpracován pod přidělenými registračními čísly, která budete znát.

Možnost konzultace:

V případě, že se vyskytnou překážky, které Vám zamezí podat žádost k základnímu vzdělávání v uvedeném termínu, nebo budete mít jakýkoli dotaz, kontaktujte nás prostřednictvím elektronické pošty (rambouskova@zssutka.cz), nebo telefonicky +420 774 432 909.

Všechny dokumenty potřebné pro zápis jsou k dispozici na webových stránkách školy:  

 Zápis do prvního ročníku

Těšíme se na Vaše děti a spolupráci s Vámi!

Mgr. Zbyněk Drozda

ředitel školy

 


Dalši příspěvky