Wellbeing – přednáška pro žáky 9. ročníku

Akce školy

V pátek 9. 2. 2024 proběhla ve všech třídách 9. ročníku přednáška zaměřená na zvládání stresu (nejen) v období přijímaček. Žáci se seznámili s tím, co vůbec stres je, zamysleli se nad tím, co konkrétně je stresuje či jak se u nich stres projevuje. Po sdílení vlastních strategií zvládání stresu získali přehled tipů, co mohou pro sebe udělat před přijímačkami i během nich. Nebyla opomenuta doporučení, na koho se lze obrátit a kde hledat pomoc. Nabídku praktického nácviku relaxačních metod pro chlapce a dívky připravila školní psycholožka, Mgr. Kateřina Manglová, ve spolupráci se školní metodičkou prevence, Mgr. Hanou Hladíkovou. 

Všem našim žákům držíme palce nejen v přípravě, ale především u samotných přijímacích zkoušek!


Dalši příspěvky