Výsledky zařazovací písemné zkoušky do 6 třídy s rozšířenou výukou matematiky

Novinkypro rodiče

  Do 6. třídy pro rok  2019/2020  s rozšířenou výukou matematiky

                                byli  zařazeni  tito žáci :

Pořadí Registrační číslo
1. 38
2. 1
3. 15
4. 6
5. 32
6. 28
7. 35
8.-9. 24
8.-9. 21
10.-12. 12
10.-12. 30
10.-12. 7
13.-17. 36
13.-17. 16
13.-17. 33
13.-17. 27
13.-17. 10
18.-19. 37
18.-19. 8
20.-22. 23
20.-22. 13
20.-22. 5
23. 31
 24.-26.     34
 24.-26.     22
 24.-26.     17

 

Žáci jsou seřazeni dle dosažených výsledků zařazovací písemné zkoušky.Žáci, kteří z nějakých důvodů své číslo zapomněli či ztratili, se mohou obrátit na p.zástupkyni Čihařovou, která jim udělené číslo sdělí.

 

Zpráva pro rodiče :

 

Rodiče všech zařazených žáků do matematické třídy odevzdají závaznou přihlášku žáka, ve které potvrzují souhlas s přijetím do matematické třídy.

Poté obdrží „Rozhodnutí ředitele školy o zařazení“ do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky.

 

Žáci, kteří nebyli zařazeni do matematické třídy, budou rozděleni do dvou tříd „klasických“.

Rodiče všech žáků mají možnost oslovit p. uč. Šolcovou, která s nimi po domluvě provede rozbor vyhodnocení pohovorů. Také je možné na vyžádání zaslat rodičům bodové hodnocení výsledků e-mailem: solcova@zssutka.cz

 

V Praze dne 3.6.2019                                                   

Mgr.Dana Čihařová

zástupce ředitele


Dalši příspěvky