Výsledky zařazovací písemné zkoušky do 6 třídy s rozšířenou výukou matematiky

Novinkypro rodiče

  Do 6. třídy pro rok  2019/2020  s rozšířenou výukou matematiky\r\n\r\n                                byli  zařazeni  tito žáci :\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Pořadí Registrační číslo
1. 38
2. 1
3. 15
4. 6
5. 32
6. 28
7. 35
8.-9. 24
8.-9. 21
10.-12. 12
10.-12. 30
10.-12. 7
13.-17. 36
13.-17. 16
13.-17. 33
13.-17. 27
13.-17. 10
18.-19. 37
18.-19. 8
20.-22. 23
20.-22. 13
20.-22. 5
23. 31
 24.-26.     34\r\n
 24.-26.     22\r\n
 24.-26.     17\r\n

\r\n \r\n\r\nŽáci jsou seřazeni dle dosažených výsledků zařazovací písemné zkoušky.Žáci, kteří z nějakých důvodů své číslo zapomněli či ztratili, se mohou obrátit na p.zástupkyni Čihařovou, která jim udělené číslo sdělí.\r\n\r\n \r\n\r\nZpráva pro rodiče :\r\n\r\n \r\n\r\nRodiče všech zařazených žáků do matematické třídy odevzdají závaznou přihlášku žáka, ve které potvrzují souhlas s přijetím do matematické třídy.\r\n\r\nPoté obdrží „Rozhodnutí ředitele školy o zařazení“ do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky.\r\n\r\n \r\n\r\nŽáci, kteří nebyli zařazeni do matematické třídy, budou rozděleni do dvou tříd „klasických“.\r\n\r\nRodiče všech žáků mají možnost oslovit p. uč. Šolcovou, která s nimi po domluvě provede rozbor vyhodnocení pohovorů. Také je možné na vyžádání zaslat rodičům bodové hodnocení výsledků e-mailem: solcova@zssutka.cz\r\n\r\n \r\n\r\nV Praze dne 3.6.2019                                                   \r\n\r\nMgr.Dana Čihařová\r\n\r\nzástupce ředitele


Dalši příspěvky