Vrácení platby za školní družinu 3.-4. ročníkům

DružinaNovinkypro rodiče

Vážení rodiče,

jelikož nebylo žákům 3.-4. ročníků umožněno v měsíci lednu – březnu navštěvovat školní družinu bude platba za 1. čtvrtletí ve výši 900,- Kč vrácena na Váš bankovní účet.

V případě, že Vaše dítě nebude již družinu navštěvovat, nezapomeňte dítě odhlásit.

Žákům 1.-2. ročníků přeplatek vzniklý v období březen – červen  a žákům 3.-4. ročníků  v období duben – červen bude vrácen po ukončení školního roku, nejpozději do 10.7.2021, a to ve výši vypočítané dle možnosti školní družinu navštěvovat.

V Praze 16.4.2021

Dana Bakulová, hospodářka školy


Dalši příspěvky