Vrácení platby za školní družinu

DružinaNovinkypro rodiče

Vrácení platby za školní družinu za část prvního pololetí roku 2020/2021

Vážení rodiče,

po uzavření školy nebylo Vašim dětem umožněno navštěvovat také školní družinu, přestože jste měli zaplacené školné.

Žákům 1.-2. ročníků vznikl uzavřením družiny přeplatek ve výši 307,- Kč,

Žákům 3.-4. ročníků vznikl uzavřením družiny přeplatek ve výši 442,- Kč

 

Tento přeplatek Vám bude převeden na následující pololetí, a bude o něj ponížena platba na 2. pololetí.

V lednu budete vyzváni vychovatelkami ŠD k úhradě školní družiny s uvedením přesné částky.

V Praze 26.11.2020

Renata Fryčová

vedoucí školní družiny

 

 


Dalši příspěvky