Volby do školské rady

pro rodičeŠkolská rada

Volby do školské rady se budou konat:

KDE:

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28
(vstupní vestibul školy–průběžně ve 4. vlnách)

KDY:

18.12.2017 – pondělí

19.12.2017 – úterý

  1. od 6.30 do 8.15
  2. od 11.45 do 12.15
  3. od 13.45 do 14.15
  4. od 14.45 do 15.15

Seznam kandidátů:

1. Paní MUDr. Markéta Skácelová

2. Paní Mgr. Magdalena Česneková

3. Paní Mgr. Markéta Lexová

4. Paní Ing. Veronika Červinková

Za přípravný výbor :
Mgr. Dana Čihařová
Bc. Petr Malknecht, DiS.
Mgr. Šárka Pelikánová

V Praze dne 16.11.2017

Volební řád k nahlédnutí zde


Dalši příspěvky