VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Novinkypro rodičeŠkolská rada

Vážení rodiče (zákonní zástupci) našich žáků,

dne 6. a 7. 10. 2021 se v budově Základní školy, Praha 8, Na Šutce 28  uskuteční  na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu pro volby členů školské rady (příloha usnesení č. Usn RMC 634/2008 Rady Městské části Praha 8 ze dne 1. října 2008) volby zástupce rodičů do Školské rady této školy.

Volba člena školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků proběhne po oba dny v době od 6:30 hodin do 17:00 hodin ve vestibulu školy.

Kandidát:

JAN JEŘÁBEK

  • Zákonný zástupce dětí, které jsou žáky školy (I. a II. stupeň)
  • Pracuje jako vedoucí oddělení ve velké energetické firmě
  • V minulosti se aktivně zapojoval do činnosti rady v ZŠ, kterou navštěvoval starší syn na I. stupni

V Praze 6. 9. 2021


Dalši příspěvky