Volby do nové školské rady

Novinkypro rodičeŠkolská rada

Volby do školské rady

Vážení rodiče, dne 11.7.2021 skončí mandát Školské rady, která byla v naší škole ustanovena po volbách v roce 2017. Školská rada v naší škole je tvořena zvoleným zástupcem rodičů (zákonných zástupců), zvoleným zástupcem pedagogů a jmenovaným zástupcem zřizovatele školy.

Dle volebního řádu pro volby členů školské rady, jsem jako ředitel školy zmocněn zorganizovat volby pro novou školskou radu pro další volební období.

  1. Přípravný výbor pro volbu zástupce rodičů

Zřizuji přípravný výbor, který organizačně zajistí volby do naší školské rady, v tomto složení:

Eva Rambousková

Petr Malknecht

Anna Kašparová

  1. Výzva pro zájemce o práci ve školské radě

Dovolte, abych touto cestou vyzval případné zájemce z řad rodičů o práci ve školské radě   pro příští tříleté volební období.

Do školské rady se může za rodiče přihlásit každý zákonný zástupce našich žáků.

Přihlásit se lze písemně (i e-mailem) nebo osobně u zástupkyně ředitele školy pro 1.stupeň Evy Rambouskové (rambouskova@zssutka.cz).

Písemně uveďte své jméno, příjmení, telefon, jméno vašeho dítěte a třídu, do které chodí.

Přihlášku své kandidatury lze podat do 21.5.2021.

22.5.2021 bude zveřejněn seznam kandidátů.

  1. Konání voleb

22.6. a 23.6. se v budově Základní školy, Praha 8, Na Šutce 28  uskuteční  na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu pro volby členů školské rady (příloha usnesení č.usn. RMC 634/2008 Rady Městské části Praha 8 ze dne 1. října 2008) volby do Školské rady této školy.

Volba člena školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků proběhne po oba dny v době od 6:30 hodin do 17.00 hodin ve vestibulu školy.

V Praze, 14.5.2021

Zbyněk Drozda, ředitel školy

 


Dalši příspěvky