Upozornění na zdravotní riziko poslední den školního roku

Novinkypro rodiče

Vážení rodiče,

dnes 25.6.2020 v 14:30 hodin jsme obdrželi informaci od paní učitelky školy, že člen její rodiny byl v kontaktu s člověkem nakaženým Covid–19. Jedná se o paní učitelku II. stupně, která nebyla v přímém kontaktu s žáky.

Přestože paní učitelce nebyla nařízena karanténa, do zaměstnání zítra nenastoupí.

Celou situaci jsme okamžitě konzultovali s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a dle jejího vyjádření nejsou doporučena žádná mimořádná opatření pro zaměstnance ani žáky školy.

Ačkoli riziko je v tuto chvíli minimální, je na Vašem zvážení, zda své dítě do školy pro vysvědčení pošlete.

O případných dalších opatřeních Vás budeme neprodleně informovat.

Mgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy


Dalši příspěvky