Úplata za školní družinu (leden-červen)

DružinaNovinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče,

žádám o uhrazení částky za školní družinu (leden – červen)

za žáky 3. a 4. ročníků 1 358,- Kč (přeplatek 442,- Kč byl odečten z částky 1800 Kč),

za žáky 1. a 2. ročníků 1 493,- Kč (přeplatek 307,- Kč byl odečten z částky 1800 Kč)

do termínu 22.1.2021 na účet školy č. 100 884 093/ 0300

Při platbě je nutné uvádět jméno žáka, třídu, školní družinu a variabilní symbol,

který se nemění.

Přeji Vám do nového roku 2021 pevné zdraví a mnoho šťastných chvil.

Děkuji

Renata Fryčová

vedoucí ŠD


Dalši příspěvky