Testování žáků 8.a 15.11.2021.

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče,

dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že po aktualizaci údajů o šíření nákazy proběhne i v Praze ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19 i u žáků základních škol.

Toto mimořádné opatření se tedy týká i naší školy.

Žáky budeme testovat v pondělí  8.11. a 15.11.2021 vždy první hodinu.

Testujeme neinvazivními antigenními testy, které děti znají již ze začátku školního roku.

Testovat se nemusí žáci, kteří mají potvrzení

  1. o ukončeném očkování (osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu) nebo
  2. o prodělané nemoci (prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní) nebo
  3. s negativním výsledkem testu z odběrových míst (absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem).

Hlavním cílem tohoto preventivního testování je umožnit bezpečný provoz škol v regionech, kde je v současné době vývoj epidemické situace nejrizikovější, a kde se zvyšuje riziko zavlečení nákazy do škol. Zároveň je posílena snaha předejít případnému zavádění opatření omezujících standardní chod škol.

Buďte zdrávi!

Zbyněk Drozda, ředitel školy

4.11.2021


Dalši příspěvky