Testování našich žáků pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole

Novinkypro rodičepro žákyVýchovná poradkyně

Testování našich žáků pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole – v řádném termínu  (3.,4.,5.,6.května)

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.

To vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID- 19, který není starší 7 dní.

 

Pro naše žáky bude testování organizováno v tyto dny :

Ve středu 28. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu) proběhne testování uchazečů o čtyřleté obory) tj. žáky  9.ročníků

Od   8.30 – pro žáky  9.A  v učebně 9.A a 9.B II.patro

Od   9.00 – pro žáky  9.B  v učebně 8.C a 6.C III.patro

Od  10.00– pro žáky  9.C  v učebně 9.C a 6.B III.patro

Po absolvování testování bude žákům vydáno potvrzení o výsledku testu.

 

Ve čtvrtek 29.dubna  2021 proběhne testování uchazečů o víceletá gymnázia  (osmiletá) tj. žáky 5.ročníku

5.A,C  – testování proběhne  v režimu testování celé třídy při vstupu do školy

Po absolvování testování bude žákům vydáno potvrzení o výsledku testu.

 

V pátek 30. dubna 2021 proběhne testování uchazečů o víceletá gymnázia  (šestiletá) tj. žáky 7.ročníku

Od   9.00 – pro žáky  7.B  v učebně   7.B II.patro

Od   9. 00 – pro žáky 7.C  v učebně  8.C  III.patro

Po absolvování testování bude žákům vydáno potvrzení o výsledku testu.

 

V pondělí  3.května  2021 proběhne testování uchazečů o víceletá gymnázia  (osmiletá) tj. žáky 5.ročníku

 5.B  – testování proběhne  v režimu testování celé třídy při vstupu do školy

Po absolvování testování bude žákům vydáno potvrzení o výsledku testu.

 

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

  •  Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

  • Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

Žádáme rodiče, aby si důkladně pročetl i přiloženou přílohu, která řeší všechny situace, které mohou nastat.

Mgr.Dana Čihařová, zástupce ředitele zssutka@zssutka.cz

Příloha : Informace pro základní školy k testování uchazečů o střední vzdělání ve školním roce 2020-2021


Dalši příspěvky