Technické informace k zajištění distanční výuky 14.10.2020 – 23.10.2020

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče.

Žákům byl v průběhu září rozdán od třídních učitelů papírek se školním emailovým účtem a heslem pro prvotní přístup. Dítě, které by se jmenovalo např. Jan Novák a zahájilo by docházku do prvního ročníku ZŠ v roce 2019 bude mít email: NovaJan.x19@zssutka.cz (4 znaky  příjmení 3 znaky křestního jména dále znaky „.x“  a dále rok zahájení vzdělávání a nakonec @zssutka.cz) Heslo předávané na papírku funguje pouze pro první přihlášení, v průběhu registrace budete vyzváni k vytvoření nového hesla. Pro všechny služby (Google Classroom, Gmail atp.) je jeden účet a jeden přístup.

Do Google Classroom se můžete přihlásit pomocí odkazu https://classroom.google.com/

Do Gmailu pomocí odkazu https://mail.google.com/

Pro přihlášení můžete použít také úvodní obrazovku Googlu na adrese https://www.google.cz/

Mezi jednotlivými aplikacemi lze jednoduše přepínat pomocí tlačítka vpravo nahoře (google apps/Aplikace Google) které vypadá jako 9 teček srovnaných do čtverce.

Učitelé zakládají kurzy (učebny), do kterých žáky zvou (přehled kurzů uvidíte po přihlášení na stránce: https://classroom.google.com/)  a pomocí kterých budou žákům předávat materiály a ve kterých bude probíhat také online výuka (pomocí aplikace Meet). O online hodinách budete vždy informováni učitelem, který konkrétní online pořádá prostřednictvím kurzu konkrétního učitele, nebo emailem na školní adresu žáka.

Rodičům v tomto období nebudou do jejich emailových schránek zasílány žádné výukové materiály.

Prosíme rodiče žáků zejména na I.stupni pokud můžou, aby dětem s prací v učebně pomohli.

Jako návod pro práci v učebně google můžete použít například následující videa:

https://www.youtube.com/watch?v=WFJLacy91-I

https://www.youtube.com/watch?v=NQxlsy88dzw

https://www.youtube.com/watch?v=eILfanXgW94

https://www.youtube.com/watch?v=qw1gS4SEH58

https://www.youtube.com/watch?v=WT_mZlfSGyA

V prostředí učebny jsou k dispozici 3 záložky: Stream, Práce v kurzu a Lidé.

Na záložce Stream je nástěnka kurzu, která funguje obdobně jako timeline na facebooku (všichni uživatelé vidí všechny příspěvky). Pod názvem kurzu (nahoře) může být zobrazen odkaz na Meet (online hodiny), záleží jakou formu předání odkazu do online hodiny konkrétní vyučující zvolí. Někteří učitelé mohou vkládat odkaz přímo do Streamu, nebo přidat jako úkol do záložky práce v kurzu.

Na záložce práce v kurzu budete mít k dispozici všechny zaslané materiály, úkoly, testy atp, vše kategorizované do témat. Zde se budete pohybovat nejvíce.

Záložka Lidé slouží pro přehled, kdo je v kurzu přihlášen.

Pro práci v učebně a se zaslanými materiály je nutné vždy používat školní účty žáků!

V případě problémů s přihlášením, dotazy technického charakteru, nebo dotazy na práci s učebnou žáků 5-9 ročníku směřujte na pana učitele Malknecha na email malknecht@zssutka.cz

V případě problémů při práci v kurzu žáků 1-4 ročníku prosím zkuste nejprve kontaktovat pana asistenta Koudelku koudelka@zssutka.cz Pokud by Vám pan asistent nemohl pomoci prosím kontaktujte pana učitele Malknechta malknecht@zssutka.cz

Hodně zdraví.

Petr Malknecht


Dalši příspěvky