Studijní materiály BiO 2019-2020

pro žákyUčitelé

Pro zájemce o účast v biologické olympiádě\r\nNedílnou součástí biologické olympiády je kromě vědomostního testu, laboratorního úkolu i poznávání přírodnin (hub, rostlin, živočichů a hornin). Proto zde máte ke stažení devět souborů s přehledným obrazovým seznamem všech požadovaných organismů.\r\n\r\n54_BiO_houby, lišejníky, řasy, mechy, kapradiny, nahosemenné rostliny\r\n\r\n54_BiO_jednobuněčné organismy, houbovci, žahavci, ploštěnci, kroužkovci, měkkýši, pavoukovci, korýši,\r\n\r\n54_BiO_krytosemenné dřeviny\r\n\r\n54_BiO_krytosemenné rostliny I\r\n\r\n54_BiO_krytosemenné rostliny II\r\n\r\n54_BiO_ptáci (dravci, sokoli, hrabaví, krátkokřídlí, dlouhokřídlí, měkkozobí, kukačky, sovy, srosloprstí, šplhavci, pěvci)\r\n\r\n54_BiO_ryby, obojživelníci, plazi, ptáci (potápky, veslonozí, brodiví, vrubozobí)\r\n\r\n54_BiO_savci, horniny\r\n\r\n54_BiO_stonožky, mnohonožky, hmyz\r\n\r\nMgr. Šárka Pelikánová\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n 


Dalši příspěvky