SNÍŽENÍ cen obědů

JídelnaNovinkypro rodiče

V Praze dne 20. 12. 2017

Vážení rodiče, vážení strávníci,

s platností od 1. 1. 2018 dochází ve školní jídelně ke SNÍŽENÍ cen obědů.

(kat.7-10 let 28,-/měsíční paušál 590,-/ kat. B 11-14 let 31,-/měsíční paušál 650,-/

kat. C 15 – 18 let 33,-/měsíční paušál 700,-)

U ostatních kategorií zůstává stravné stejné jako doposud.

Snížení ceny obědů se nijak nedotkne kvality a pestré nabídky jídel a nápojů, tu se budeme snažit naopak stále rozšiřovat a zlepšovat.

Jak se vás tato změna dotkne?

Strávníci, kteří mají trvalý  příkaz – poníží částku stravného.

Pro ostatní se nic nemění, pouze uhradí správnou částku stravného.

Inkasní platby se budou inkasovat podle zůstatku u strávníka.

Pokud paušální částky nesnížíte, tak se nic nestane, jen budou koncem školního roku vyšší přeplatky, které vám budou vráceny na vaše účty. Přeplatky školní jídelna vrací v měsíci červenci.

v PŘÍPADĚ DOTAZŮ SE OBRAŤTE  na vedoucí  ŠKOLNÍ JÍDELNY.

tel: 774 432 915

v době  7.00 – 15.00 hod. – úterý do 16.00 hod.

Vedoucí školní jídelny Kamila Šebíková


Dalši příspěvky