Škola zůstává ve stejném režimu jako doposud

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče,

podle aktuální informace MŠMT ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách.

Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. (Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb,  § 69 Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku).

Bude tedy zachován stávající stav, kdy se učí 1.a 2.ročníky ve škole a ostatní ročníky  pokračují ve vzdělávání na dálku podle distančních rozvrhů.

Školní družina je pro žáky docházející do školy v provozu.

Školní jídelna pro přihlášené žáky vaří.

To vše s dovětkem – pokud se nic zvláštního nestane.

Buďte zdrávi!

Zbyněk Drozda, ředitel školy

12.2.2021

 


Dalši příspěvky